30. maja 2019.

Vizuelno sporazumevanje i kritički stavovi na času likovne kulture

Na časovim likovne kulture sa učenicima  5. i  6. razreda nastavnica Vesna Lisica jekroz crtanje i slikanje   razvijala vizuelno sporazumevanje i kritički način  razmišljanja […]
29. maja 2019.

Kalendar upisa u srednje škole

Kalendar upisa u srednje škole možete preuzeti …OVDE.
29. maja 2019.

Nagrada za montažu na Smotri kratkog đačkog filma

Smotra krakog đačkog filma „FILMić“,  uvrštena u Kalendar smotri i takmičenja,  održana je i ove godine a organizator smotre je Centar za razvoj nauke  […]
28. maja 2019.

Smotra stvaralaštva „Ja znam i umem da …“

Srednja poljoprivredna  škola iz Sombora organizovala je  proteglog meseca  Smotru stvaralaštva, krestivnosti, inovativnosti i preduzetništva  pod nazivom „Ja znam i umem da …“.Učenici naše […]
27. maja 2019.

Mikrobit u ulozi pedometra

Nastavnik fizike Stevan Hilko realizuje sa učenicima primenu mikrobita u nastavi u okviru programa „Škola za 21.vek“. Na jednom od časova učenici su došli […]
27. maja 2019.

Razvoj međupredmetnih kompetencija i preduzetništva

U okviru tima za razvoj međupredmetnih kompetencija i preduzetništva nastavnice Ana Božović i Jelena Kerekeš su sprovele jednu od planiranih aktivnosti koja se odnosi […]
27. maja 2019.

Da li šećer može biti gorak ?

Učenici 5/1 sa razrednim starešinom Kosović Ljiljanom  uključili su se u istraživanje o zdravoj ishrani pod sloganom „Imamo pravo da živimo zdravo„ a istraživanje […]
26. maja 2019.

Ideja za TV reklamu – građansko vaspitanje

Učenici koji pohađaju građansko vaspitanje takođe su uključeni u projekat „Škola za 21.vek“ i oni su sa nastavnicom Svetlanom Trgić osmislili kratku TV reklamu […]