Тим за вредновање и самовредновање школе

30. septembra 2014.

О тиму за самовредновање

Тим  школе за самовредновање чине : Гордана Пејановић, маставник математике Нада Мјеримачка, наставник историјe, (Тим за образовна  постигнућа ученика ) Наташа Ђерић, наставник историје, […]