Učenici na času Tehnike i tehnologije predstavili svoje proizvode

Matursko veče
6. juna 2019.
Metoda „6 šešira„ na času likovne kulture 
7. juna 2019.

Učenici na času Tehnike i tehnologije predstavili svoje proizvode

U okviru Tima za razvoj međupredmetnih kompetencija i preduzetništva učenici petih i šestih razreda su na času Tehnike i tehnoligije predstavljali svoje proizvode koje su samostalno izrađivali a ujedno su i određivali tržišnu vrednost proizvoda uključujući i okvirnu procenu troškova.

Učenici su se osposobljavali da prezentuju produkte svoga rada,  objasne postupke izrade,  odrede visinu troškova (materijala, energije, svoje vreme i sposobnost), upoznaju sa načinom određivanja tržišne vrednosti proizvoda, da poštuju prava i mišljenja drugih, ponašaju se odgovorno i tolerantno, poštuju odluke većine i uvažavaju mišljenje manjine kao i da objektivno procene svoj rad i radove drugih.

Nastavnica Ana Božović

Foto galerija