Projekat “Lepo ponašanje”

Elektronska izrada plakate
19. juna 2019.
Projekat “Drug-drugu”
19. juna 2019.

Projekat “Lepo ponašanje”

Učenici 1/2 razreda na čelu sa učiteljicom Natašom Grković su kroz projekat razvijali sledeće međupredmetne kompetencije: kompetenciju za učenje, estetičku, komunikaciju i saradnju. 

Foto galerija