Termini za prijem roditelja

Dan jezika u maloj školi
26. septembra 2019.
Bili smo na ekskurziji „Kroz Đerdapsku klisuru“
30. septembra 2019.

Termini za prijem roditelja

TERMINI ZA PRIJEM RODITELJA

 

NASTAVNIK OS PREDMET DAN ČAS
         
1. GOLUBOVIĆ TANJA   SRPSKI J. sreda 3.
2. DELIBAŠIĆ DUBRAVKA 81 SRPSKI J. utorak 5.
 3. ČUKOVIĆ VESNA   SRPSKI J. sreda 4.
4. MANDIĆ DRAGANA   SRPSKI J. petak 6.
5. KOSOVIĆ LJILJANA 61 ENGLESKI J. petak 4.
6. PAVLOVIĆ MAJA   ENGLESKI J. četvrtak 6.
7. BOLEHRADSKI GORDANA   NEMAČKI J. utorak 3.
8. DRONJAKOVIĆ MILAN   NEMAČKI J. četvrtak 4.
 9. LISICA RUPIĆ VESNA   LIKOVNA K. utorak 3.
10. KNEŽEVIĆ PREDRAG   MUZIČKA K. četvrtak 2.
11. MJERIMAČKA NADA 84 ISTORIJA ponedeljak 4.
12. TRGIĆ SVETLANA   ISTORIJA sreda 2.
13. OBRENOVIĆ VERA 71 GEOGRAFIJA petak 2.
14. POTKONJAK SNEŽANA 62 GEOGRAFIJA sreda 4.
15. HILKO STEVAN 83 FIZIKA petak 3.
16. PEJANOVIĆ GORDANA 72 MATEMATIKA ponedeljak 4.
17. PERDUV SLAĐANA 73 MATEMATIKA ponedeljak 2.
18. LUČIĆ BRANKO   MATEMATIKA utorak 2.
19. CVETKOVIĆ MARICA   BIOLOGIJA sreda 5.
20. MATIĆ ZORKA 53 BIOLOGIJA ponedeljak 3.
21. MILADINOVIĆ TANJA   HEMIJA petak 3.
22. KEREKEŠ JELENA 82 TIO petak 3.
23. RAJIĆ MIROSLAV   TIO ponedeljak 7.
24. MILADINOVIĆ ZORAN 52 FIZIČKO V. četvrtak 3.
25. LOVRE DANIJELA 63 FIZIČKO V. petak 3.
26. KRSTONOŠIĆ OLIVERA 51 INF.I RAČ. i M ponedeljak 5.
27. BOŠNJAK SOFIJA   VERSKA N.    

 

TERMINI ZA PRIJEM RODITELJA

NASTAVNIK RAZRED DAN ČAS
       
1. GOJKOVIĆ ZORA PRVI RAZRED              I-1 ponedeljak 2.
2. PLAVŠIĆ SNEŽANA PRVI RAZRED              I-2 petak 2.
  3. MARAVIĆ GORDANA PRVI RAZRED              I-3 petak 3.
4. LIČINA ŽANA DRUGI RAZRED          II-1 utorak 1.
5. GRKOVIĆ NATAŠA DRUGI RAZRED          II-2 sreda 2.
6. BUDIMIR GORDANA DRUGI RAZRED          II-3 ponedeljak 1.
7. GATARIĆ NADA TREĆI RAZRED         III-1 ponedeljak 3.
8. KUKIĆ DRAGINJA TREĆI RAZRED         III-2 sreda 4.
 9. KLJAJIĆ MARIJANA TREĆI RAZRED         III-3 sreda 5.
10. JOJIĆ DRAGANA ČETVRTI RAZRED    IV-1 četvrtak 3.
11. MARAVIĆ DRAGANA ČETVRTI RAZRED    IV-2 utorak 3.
12. ŠKEROVIĆ GORDANA ČETVRTI RAZRED    IV-3 utorak 2.
13. RUPIĆ AMIDŽIĆ SNEŽANA ENGLESKI JEZIK petak 1.
14. PAVLOVIĆ MAJA ENGLESKI JEZIK    
15. MAROVIĆ LJILJANA PRODUŽENI B.    
16. NIĆETIN PAVLE PRODUŽENI B.    
17. PETROVIĆ SABO IVANA NOVA CRVENKA utorak 2.