I preduzetnici i čuvari svoje okoline

Bili smo na ekskurziji „Kroz Đerdapsku klisuru“
30. septembra 2019.
U Narodnoj skupštini
1. oktobra 2019.

I preduzetnici i čuvari svoje okoline

Učenici koji pohađaju radionice obogaćenog jednosmenskog rada sproveli su istraživanje među građanima Crvenke o odlaganju otpada koji može da se reciklira. Nakon analize ankete koju su  sproveli,  zaključili su da je najveći problem EE (električni i elektronski) otpad za  koji ne postoji mesto odlaganja a koji se ubraja u opasan otpad.

Naš mali doprinos očuvanju okoline, nakon razgovora o ovoj temi, bio je izrada kutija za odlaganje EE  otpada ali i plastike, stakla i papira. Učenice su, tokom Dečje nedelje, kutije odnele i postavile u obližnje markete i kafiće a sakupljeni materijal otkupiće firma za reciklažu za koju se odlučimo. Zarađena sredstva biće usmerena  na kupovinu potrebnog školskog pribora ili učešće u  dobrotvorniim akcijama.

 Aktivnosti  su sprovedene na časovima obogaćenog jednosmenskog rada a pored kompetencija o zaštiti okoline, učenici ovim putem razvijaju   preduzetničke kompetencije, estetičke kompetencije i timski način rada.

Poštovani roditelji, učenici i sugrađani, pozivamo vas  da  ,zajedno sa nama,  sakupljate sve vrste elektronskog i električnog otpada kao što su prazne baterije, punjači, delovi elektronskih i električnih uređaja i slično i time  pomognete akciju naših učenika !