Kako da najlakše naučim …engleski jezik

Pravimo novogodišnje čestitke
20. decembra 2019.
U Budimpešti, „biseru Dunava „(nastavnička ekskurzija)
22. decembra 2019.

Kako da najlakše naučim …engleski jezik

U okviru obogaćenog jednosmenskog rada učenici koji vole strane jezike, pored nemačkog i italijanskog jezika, ove školske godine mogu da proširuju svoja znanja iz engleskog jezika. Nastavnica Ljiljana Kosović  na interesantnim i zanimljivim časovima u utvrđenim terminima koristi različite metode za sticanje novih znanja i trudi se da učenici što više nauče. Osim toga, nastavnica pomaže učenicima prilikom izrade domaćih zadataka i prilikom pripreme za kontrolne zadatke …

Na jednom od časova, u digitalnoj učionici, učenici su saznali kako da koriste monolingvalne on lajn rečnike engleskog jezika  i programe za pravljenje ukrštenica. Učenici su na računarima kreirali sopstvene ukrštenice koje će odštampati a zatim na narednim časovima rešavati …