Poseta STŠ” Mihajlo Pupin “ u Kuli

Matematičko takmičenje “Misliša”
10. marta 2016.
Opštinsko takmičenje iz fizike
13. marta 2016.

Poseta STŠ” Mihajlo Pupin “ u Kuli

U programu aktivnosti tima Profesionalne orijentacije predviđeni su realni susreti učenika i obilazak srednjih škola u okolini. Tim povodom , grupa učenika 7. i 8. razreda posetila je Srednju tehničku školu ” Mihajlo Pupin” u Kuli. Ovo je škola koja učenicima nudi  atraktivne smerove, rad u jednoj smeni kao i velikih broj časova praktične nastave koji im pružaju potrebno znanje i spremnost za obavljanje odabrane profesije. Profesor stručne grupe predmeta mr. Marjen Ivanov obišao je sa učeniicima neke od kabineta i učionica u školi i informisao ih o predmetima koji se izučavaju tokom školovanja. Učenici su imali prilike i da upoznaju način rada solarne elektrane , prve elektrane takvog tipa u Vojvodini. Nakon zakuske i užine, koju su nam  pripremili  ovi ljubazni domaćini,  u  svečanoj sali učenicima se obratio direktor škole kao i nekolicina profesora  sa pozivom da razmisle o izboru srednje škole. Učenici su bili veoma zadovoljni prijemom i uvedeli niz prednosti koji im nudi izbor ove srednje škole. Cilj posete je bio informisanje učenika o srednjim školama u okolini i donošenje prave odluke o izboru srednje škole.

Ovim putem želimo da zahvalimo prof. Marjanu Ivanovu, čijom zaslugom već dugi niz godina ostvarujemo izuzetnu saradnju sa ovom školom.