Raspored zvona

RASPORED   ZVONA

(predmetna  nastava „velika  škola„)

Raspored važi od 25.02. do 28.02.2020. godine

  1. 8,00 –   9,00                           
  2. 9,15 –   10,15                          
  3. 10,30 – 11,15                          
  4. 11,20 – 12,05                        
  5. 12,10 – 12,55  
  6. 13,00 – 13,45                 

 

RASPORED   ZVONA

(razredna  nastava „mala škola„)

Raspored važi od 25.02. do 28.02.2020. godine

1. SMENA                              2. SMENA
1. 8,00 – 9,00                  1. 13,00 – 14,00
2. 9,15 – 10,15                2. 14,15 – 15,15
3. 10,30 – 11,15              3. 15,30 – 16,15
4. 11,20 – 12,05              4. 16,20 – 17,05
5. 12,10 – 12,55              5. 17,10 – 17,55