Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

7. септембар 2021.

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе, у оквиру и поред послова из опште надлежности   стручнх органа, обавља посебно следеће послове : Учествује у […]
6. септембар 2021.

Чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе

У школској 2021/22 години чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе су : 1.Снежана Поткоњак ,наставник географије- координатор 2.Бранко Лучић, наставник математике –записничар […]