Географска секција

21. јун 2014.

Час географске секције “Свет на длану„ , тема : РЕЉЕФ

Једна од тема коју су ученици  обрађивали ове школске године на географској секцији је: рељеф. Са наставницом Вером Обреновић, која води секцију, ученици праве […]