1. ЦВИЈЕТАНА СТАНИШИЋ, чистачица
 2. СТОЈАНКА ДАМЈАНОВИЋ, чистачица ( на одређено )
 3. ЉИЉАНА ШВЕЉО, чистачица
 4. МИЛЕНА АНЂЕЛКОВИЋ, чистачица
 5. СНЕЖАНА ШАКИЋ, чистачица
 6. МИЛЕНА БОГИЧЕВИЋ, чистачица
 7. МИЛКИЦА СТОКАНИЋ, чистачица
 8. МИРЈАНА РАДМАН, чистачица
 9. БИЉАНА ЈОВАНОВИЋ, чистачица
 10. ВЕСЕЛИНКА НЕШОВИЋ, чистачица
 11. ВЕСЕЛИНKА МИЛИЧКОВИЋ, чистачица
 12. МАРЈАНА АЛЕКСИЋ, чистачица  ( на одређено )
 13. НАДА МЈЕРИМАЧКА, чистачица
 14. БОГДАНКА КУПРЕШАНИН, чистачица
 15. СТАНИСЛАВА ЛАЗОВИЋ, ( на одређено )
 16. МАЈА ЈОВОВИЋ, сервирка ( на одређено )
 17. ЉУБОМИР ШКЕРОВИЋ, домар / мајстор одржавања
 18. АНЂЕЛКО ВАСИЉЕВИЋ, домар / мајстор одржавања ( на одређено )
 19. ДРАГАНА МИКУЛИЋ, административно-финансијски радник ( на одређено )
 20. ДАНИЦА ПОЛЕТАНОВИЋ, шефр ачуноводства
 21. НЕГОСАВА КАЛУЂЕРОВИЋ, секретар
 22. НАТАША ЂЕРИЋ, директор