Nenastavno osoblje

 1. CVIJETANA STANIŠIĆ, čistačica
 2. STOJANKA DAMJANOVIĆ, čistačica ( na određeno )
 3. LJILJANA ŠVELJO, čistačica
 4. MILENA ANĐELKOVIĆ, čistačica
 5. SNEŽANA ŠAKIĆ, čistačica
 6. MILENA BOGIČEVIĆ, čistačica
 7. MILKICA STOKANIĆ, čistačica
 8. MIRJANA RADMAN, čistačica
 9. BILJANA JOVANOVIĆ, čistačica
 10. VESELINKA NEŠOVIĆ, čistačica
 11. VESELINKA MILIČKOVIĆ, čistačica
 12. MARJANA ALEKSIĆ, čistačica  ( na određeno )
 13. NADA MJERIMAČKA, čistačica
 14. BOGDANKA KUPREŠANIN, čistačica
 15. STANISLAVA LAZOVIĆ, ( na određeno )
 16. MAJA JOVOVIĆ, servirka ( na određeno )
 17. LJUBOMIR ŠKEROVIĆ, domar / majstor održavanja
 18. ANĐELKO VASILJEVIĆ, domar / majstor održavanja ( na određeno )
 19. DRAGANA MIKULIĆ, administrativno-finansijski radnik ( na određeno )
 20. DANICA POLETANOVIĆ, šefr ačunovodstva
 21. NEGOSAVA KALUĐEROVIĆ, sekretar
 22. NATAŠA ĐERIĆ, direktor