Тим за професионалну оријентацију

7. септембар 2021.

Тим за професионалну оријентацију ученика  (ПО)

Тим за професионалну оријентацију, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних органа, обавља посебно следеће послове : Упознавање,праћење и подстицање развоја индивидуалних […]
6. септембар 2021.

Чланови Тима за професионалну оријентацију школске  2021/22 године

 Чланови  Тима за професионалну оријентацију школске 2021/22. године су: 1.Љиљана Дамјановић, психолог – координатор Тима 2.Снежана Поткоњак, наставник географије –записничар 3.Драгана Мандић, наставник српског […]