Тим за прилагођавање школском животу

6. септембар 2021.

Тим за прилагођавање школском животу

Тим за прилагођавање школском животу, у оквири и поред послова из опште надлежности стручних органа, обавља посебно следеће послове: 1.подизање нивоа подршке новопридошлим ученицимау […]
5. септембар 2021.

Чланови Тима за прилагођавање школском животу

Чланови Тима за прилагођавање школском животу у школској 2021/22 су : 1.Звездана Узелац, педагог – координатор 2.Гордана Болехрадски, наставник немачког језика 3.Нада Мјеримачка, наставник […]