Тим за заштиту од насиља

30. септембар 2014.

О тиму

На основу Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установана  Школа је формирала: Тим за заштиту ученика […]