Tim za zaštitu od nasilja

30. septembra 2014.

O timu

Na osnovu Posebnog protokola za zaštitu dece i učenika od nasilja zlostavljanja i zanemarivanja u obrazovno-vaspitnim ustanovana  Škola je formirala:Tim za zaštitu učenika od […]