1.ЖАНКА ЛИЧИНА, наставник разредне наставе
2.НАТАША ГРКОВИЋ, наставник разредне наставе
3.ГОРДАНА БУДИМИР, наставник разредне наставе
4.НАДА ГАТАРИЋ, наставник разредне наставе
5.ДРАГИЊА КУКИЋ, наставник разредне наставе
6.МАРИЈАНА КЉАЈИЋ, наставник разредне наставе
7.ДРАГАНА ЈОЈИЋ, наставник разредне наставе
8.ДРАГАНА МАРАВИЋ, наставник разредне наставе
9.ГОРДАНА ШКЕРОВИЋ, наставник разредне наставе
10.СНЕЖАНА ПЛАВШИЋ, наставник разредне наставе
11.ЗОРА ГОЈКОВИЋ, наставник разредне наставе
12.ГОРДАНА МАРАВИЋ, наставник разредне наставе
13.ТИЈАНА МУГОША, наставник разредне наставе у продуженом боравку
14.ЉИЉАНА МАРОВИЋ, наставник разредне наставе у продуженом боравку
15.ИВАНА ПЕТРОВИЋ САБО, наставник разредне наставе у комбиновано одељењу
16.СНЕЖАНА РУПИЋ АМИЏИЋ, наставник енглеског језика
17.ГОРДАНА ПЕЈАНОВИЋ, наставник математике
18.СЛАЂАНА ПЕРДУВ, наставник математике
19.БРАНКО ЛУЧИЋ, наставник математике
20.ПРЕДРАГ КНЕЖЕВИЋ, наставник музичке културе
21.ДУБРАВКА ДЕЛИБАШИЋ , наставник српског језика
22.ВЕСНА СТРУГАР, наставник српског језика
23.ТАТЈАНА ГОЛУБОВИЋ, наставник српског језика
24.ДРАГАНА МАНДИЋ, наставник српског језика
25.ДРАГАНА БОГОЈЕВАЦ , наставник српског језика ( на одређено)
26.ГОРДАНА БОЛЕХРАДСКИ, наставник немачког језика
27.МИЛАН ДРОЊАКОВИЋ, наставник немачког језика ( на одређено )
28.ЉИЉАНА КОСОВИЋ, наставник енглеског језика
29.АЛЕКСАНДРА ШЕВИЋ, наставникенглескогјезика ( наодређено )
30.НАДА МЈЕРИМАЧКА, наставник историје
31.БИЉАНА ТОМАШЕВИЋ , наставник историје ( на одређено )
32.СНЕЖАНА ПОТКОЊАК, наставник географије
33.ЗОРКА МАТИЋ, наставник биологије
34.МАРИЦА ЦВЕТКОВИЋ, наставникб иологије
35.СТЕВАН ХИЛКО, наставник физике
36.ТАТЈАНА МИЛАДИНОВИЋ, наставник хемије
37.ВЕСНА ЛИСИЦА – РУПИЋ, наставник ликовнек ултуре
38.ОЛИВЕРА КРСТОНОШИЋ, наставник информатике ирачунарства
39.ЈЕЛЕНА КЕРЕКЕШ, наставник техничког и информатичкогобразовања
40.ДАНИЈЕЛА ЛОВРЕ, наставник физичко гваспитања
41.ЗОРАН МИЛАДИНОВИЋ, наставник физичког васпитања
42.СОФИЈА БОШЊАК, наставник верскен аставе ( на одређено )
43.ЗВЕЗДАНА УЗЕЛАЦ, педагог
44.ЉИЉАНА ДАМЈАНОВИЋ,психолог
45.СВЕТЛАНА ЦАУШЕВИЋ, библиотекар