Распоред звона – предметна настава ( 5-8 разред) – зграда у улици М.Тита77

ПРЕ ПОДНЕ

1.час 7.30 – 8.15

2.час 8.20 – 9.05

3.час 9.20 – 10.05

4.час 10.20 – 11.05

5.час 11.10 – 11.55

6.час 12.00 -12.45

 
ПОСЛЕ ПОДНЕ

1.час 13.00-13.45

2.час 13.50- 14.35

3.час 14.50- 15.35

4.час 15.50- 16.35

5.час 16.40- 17.25

6.час 17.30- 18.15

 
Распоред звона 1-4 разред – згрда у улици М.Пијаде и пкола у Новој Црвенки

ПРЕ ПОДНЕ

1.час 8.00 – 8.45

2.час 9.00 – 9.45

3.час 10.00-10.45

4.час 10.50-11.35

5.час 11.40-12.25

 
ПОСЛЕ ПОДНЕ

1.час 13.00-13.45

2.час 14.00-14.45

3.час 15.00-15.45

4.час 15.50-16.35

5.час 16.40-12.25