Тим за професионални развој

8. септембар 2021.

Тим за професионални развој

Циљ формирања Тима за професионални развој је да прати и унапређује професионални развој запослених у складу са Павилником о сталном стручном усавршавању и напредовању […]
7. септембар 2021.

Чланови Тима за професионални развој

У школској 2021/22. години Тим за професионални развој чине: Снежана Плавшић , наставник разредне наставе , координатор Зора Гојковић, наставник разредне наставе,записничар Предраг Кнежевић […]