Tim za razvoj međupredmetnih kompetencija i preduzetništva

6. septembra 2021.

Tim za razvoj međupredmetnih kompetencija i preduzetništva

Tim za razvoj međupredmetnih kompetencija i preduzetništva, u oviru i pored poslova iz opšte nadležnosti stručnih organa obavlja posebno sledeće poslove:Učestvuje u izradi akata […]
5. septembra 2021.

Članovi Tima za razvoj međupredmetnih kompetencija i preduzetništva

Članovi Tima za razvoj međupredmetnih kometencija i preduzetništva  u školskoj 2021/22. godini su:Dragana Mandić – koordinatorNataša Grković, nastavnik razredne nastave –zapisničarNada Gatarić , nastavnik […]