Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

6. септембар 2021.

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Tим за развој међупредметних компетенција и предузетништва, у овиру и поред послова из опште надлежности стручних органа обавља посебно следеће послове: Учествује у изради […]
5. септембар 2021.

Чланови Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Чланови Тима за развој међупредметних кометенција и предузетништва  у школској 2021/22. години су: Драгана Мандић – координатор Наташа Грковић, наставник разредне наставе –записничар Нада […]