Učenička zadruga

14. oktobra 2022.

Obuka učenika za korišćenje platforme „Čuvam te„

Digitalna platforma „Čuvam te“,   (https://cuvamte.gov.rs/)  čiji je cilj prevencija nasilja,  namenjena je učenicima, roditeljima i nastavnicima. Svaki učenik može da se registruje uz pomoć […]
14. oktobra 2022.

Uređivanje prostorija Učeničke zadruge …

Uskoro sa radom počinje Učenička zadruga koja ima za cilj uvođenje učenika u svet rada i preduzetništva. Ovih dana,  članovi Zadruge rade na uređenju (krečenju […]