Тим за вредновање и самовредновање школе

8. септембар 2021.

Тим за самовредновање рада школе

Самовредновање није само обична процена сопственог квалитета прикуплањем и анализом података, већ представља процес који се одвија кроз више могућих фаза и активности: Дискусија […]
7. септембар 2021.

Чланови Тима за самовредновање

Тим за самовредновање рада школе у   школској  2021/22. чине: 1.Татјана Миладиновић,, наставник хемије – координатор 2.Дубравка Делибашић, наставник српског језика 3.Татјана Голубовић, наставник српског […]
30. септембар 2014.

О тиму за самовредновање

Тим  школе за самовредновање чине : Гордана Пејановић, маставник математике Нада Мјеримачка, наставник историјe, (Тим за образовна  постигнућа ученика ) Наташа Ђерић, наставник историје, […]