5. септембар 2021.

Тим – Стручно веће за развојни план школе

Да би остварила своју функцију, школа нужно мора да следи промене у друштву, понекад иде и испред њих. Као значајна друштвена институција, школа је […]
30. септембар 2014.

O тиму за школско развојно планирање (развојни план школе)

Tоком развојног планирања настаје развојни план школе,   документ  који  се доноси за период од три до пет година. У изради учествују све интересне групе, […]