8. септембар 2021.

Чланови Тима за професионалну оријентацију школске  2021/22. године

Чланови  Тима за професионалну оријентацију школске 2021/22. године су: Љиљана Дамјановић, психолог – координатор Тима Снежана Поткоњак, наставник географије – записничар Драгана Мандић, наставник […]
30. септембар 2014.

Тим

Остваривање Програма професионалне оријентације у основној школи обавља се кроз следеће облике рада: а) пројекат Професионална оријентација на прелазу у средњу школу б) све […]
18. април 2014.

Моја визит карта – радионица из програма ПО

Програм ПО наставља да се спроводи у нашој  школи, а Тим за ПО труди се да укључи што већи број наставника у реализацију предвиђених […]