Тим за школски програм

5. септембар 2021.

Стручни актив за развој школског програма

Чланови стручног актива за развој школског програма у школској 2021/22. години су: 1.Гордана Пејановић, наставник математике – председник 2.Драгана Јојић, наставник разредне наставе 3.Софија […]
30. септембар 2014.

О тиму за развој школског програма

Чланови тима: Татјана Голубовић, Гордана Пејановић, Снежана Поткоњак, Нада Мјеримачка,  Стеван Хилко, Татјана Миладиновић, Зорка Матић, Данијела Ловре, Љиљана Косовић, Јелена Керекеш, Снежана Плавшић, […]