Tim za školski program

5. septembra 2021.

Stručni aktiv za razvoj školskog programa

Članovi stručnog aktiva za razvoj školskog programa u školskoj 2021/22. godini su:1.Gordana Pejanović, nastavnik matematike – predsednik 2.Dragana Jojić, nastavnik razredne nastave 3.Sofija Bošnjak, […]
30. septembra 2014.

O timu za razvoj školskog programa

Članovi tima:Tatjana Golubović, Gordana Pejanović, Snežana Potkonjak, Nada Mjerimačka,  Stevan Hilko, Tatjana Miladinović, Zorka Matić, Danijela Lovre, Ljiljana Kosović, Jelena Kerekeš, Snežana Plavšić, Nataša […]