Документа школе

Распоред писмених и контролних задатака нижи разреди школска 2017/2018. године

Распоред писмених и контролних задатака виших разреди школска 2017/2018. године

Извештај о раду школе у школској 2016/2017. години (30.08.2017.год.)

Извештај о раду школе у школској 2015/2016. години (30.08.2016.год.)

Календар школске 2017/2018. године

Извештај о раду у школској 2015/2016. години

Термини за индивидуални пријем предметна настава 2015/2016. год.

Термини за индивидуални пријем разредна настава 2015/2016. год.

Финансијски извештаји (преузмите)

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Годишњи план рада школе – школска 2014/2015. година

Извештај о раду у школској 2013/2014. години

Школски програм

Извештај о резултатима завршног испита на крају основног образовања и васпитања у школској 2013/2014. години

Извештај о резултатима завршног испита на крају основног образовања и васпитања у школској 2012/2013. години

jgl_korporativni_dokumenti