Dokumenta škole

Finansijski plan posle III rebalansa

Završni račun za 2021. godinu

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u OŠ “Vuk Karadžić“ Crvenka

Preporuku za primenu kodeksa dobrog upravljanja u aktivnoj izkluziji Opštine Kula

Kodeks dobrog upravljanja u aktivnoj inkluziji Opštine Kula

Razvojni plan škole 2022-2027. godina

Godišnji plan rada škole za školsku 2022/2023. godinu

Izveštaj o radu škole za školsku 2021/2022. godinu

Školski program za period od 2022-2026. godine

Kriterijumi ocenjivanja razredna nastava

Kriterijumi ocenjivanja predmetna nastava

Izveštaj o rezultatima završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja u školskoj 2021/2022. godini

Pravilnik o merama, načinu i postupku zaštite i bezbednosti učenika za vreme boravka u školi i svih aktivnosti koje organizuje OŠ “Vuk Karadžić“ Crvenka

Godišnji plan rada škole za školsku 2021/2022. godinu

Izveštaj o radu škole za školsku 2020/2021. godinu

Završni račun za školsku 2020/2021. godinu

Finansijski plan za 2021. godinu

Izveštaj o izvršenju budžeta u periodu od 01.012.2020. godine do 21.12.2020. godine

Izveštaj o rezultatima završnog ispita za školsku 2019-2020. godinu

Godišnji plan rada škole za školsku 2020/2021. godinu

Izveštaj o radu škole u školskoj 2019-2020. godini

Godišnji plan rada škole za školsku 2019/2020. godinu

Raspored pisanih provera 1-4 razreda školska 2019/2020. god.

Raspored pisanih provera 5-8 razreda školska 2019/2020. god.

Kalendar rada za školsku 2019/2020. godinu

Finansijski plan za 2019. godinu

Raspored kontrolnih i pismenih zadataka razredna nastava

Raspored pismenih i kontrolnih zadataka 5-8 razred

Aneks školskog razvojnog plana

Izveštaj o radu škole u školskoj 2017/2018. godini

Godišnji plan rada škole za školsku 2017/2018. godinu

Spisak udžbenika za prvi razred školske 2018/2019. godine

Spisak udžbenika za peti razred školske 2018/2019. godine

Spisak udžbenika za druti, treći, četvrti, šesti, sedmi i osmi razred školske 2018/2019. godine

Završni račun za 2017. godinu

Školski razvojni plan 2017-2022.

Obaveštenje za roditelje – Otvorena vrata škole

Pravilnik o vrednovanju obaveznih sati stručnog usavršavanja na nivou ustanove

Raspored pismenih i kontrolnih zadataka niži razredi školska 2017/2018. godine

Raspored pismenih i kontrolnih zadataka viših razredi školska 2017/2018. godine

Izveštaj o radu škole u školskoj 2016/2017. godini (30.08.2017.god.)

Izveštaj o radu škole u školskoj 2015/2016. godini (30.08.2016.god.)

Kalendar školske 2017/2018. godine

Izveštaj o radu u školskoj 2015/2016. godini

Termini za individualni prijem predmetna nastava 2015/2016. god.

Termini za individualni prijem razredna nastava 2015/2016. god.

Finansijski izveštaji (preuzmite)

Pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju

Godišnji plan rada škole – školska 2014/2015. godina

Izveštaj o radu u školskoj 2013/2014. godini

Školski program

Izveštaj o rezultatima završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja u školskoj 2013/2014. godini

Izveštaj o rezultatima završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja u školskoj 2012/2013. godini