Анекс школском програму за школску 2023/2024. год.

Правилник о организацији и систематизацији послова у ОШ “Вук Караџић“ Црвенка

Годишњи план рада школе 2023/2024. године

Извештај о раду школе за школску 2022/2023. годину

Завршни рачун за 2022. годину

Финасијски план за 2023. годину

Финансијски план после III ребаланса

Завршни рачун за 2021. годину

Правилник о организацији и систематизацији послова у ОШ “Вук Караџић“ Црвенка

Препоруку за примену кодекса доброг управљања у активној изклузији Општине Кула

Кодекс доброг управљања у активној инклузији Општине Кула

Развојни план школе 2022-2027. година

Годишњи план рада школе за школску 2022/2023. годину

Извештај о раду школе за школску 2021/2022. годину

Школски програм за период од 2022-2026. године

Критеријуми оцењивања разредна настава

Критеријуми оцењивања предметна настава

Извештај о резултатима завршног испита на крају основног образовања и васпитања у школској 2021/2022. години

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује ОШ “Вук Караџић“ Црвенка

Годишњи план рада школе за школску 2021/2022. годину

Извештај о раду школе за школску 2020/2021. годину

Завршни рачун за школску 2020/2021. годину

Финансијски план за 2021. годину

Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.012.2020. године до 21.12.2020. године

Извештај о резултатима завршног испита за школску 2019-2020. годину

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину

Извештај о раду школе у школској 2019-2020. години

Годишњи план рада школе за школску 2019/2020. годину

Распоред писаних провера 1-4 разреда школска 2019/2020. год.

Распоред писаних провера 5-8 разреда школска 2019/2020. год.

Календар рада за школску 2019/2020. годину

Финансијски план за 2019. годину

Распоред контролних и писмених задатака разредна настава

Распоред писмених и контролних задатака 5-8 разред

Анекс школског развојног плана

Извештај о раду школе у школској 2017/2018. години

Годишњи план рада школе за школску 2017/2018. годину

Списак уџбеника за први разред школске 2018/2019. године

Списак уџбеника за пети разред школске 2018/2019. године

Списак уџбеника за друти, трећи, четврти, шести, седми и осми разред школске 2018/2019. године

Завршни рачун за 2017. годину

Школски развојни план 2017-2022.

Обавештење за родитеље – Отворена врата школе

Правилник о вредновању обавезних сати стручног усавршавања на нивоу установе

Распоред писмених и контролних задатака нижи разреди школска 2017/2018. године

Распоред писмених и контролних задатака виших разреди школска 2017/2018. године

Извештај о раду школе у школској 2016/2017. години (30.08.2017.год.)

Извештај о раду школе у школској 2015/2016. години (30.08.2016.год.)

Календар школске 2017/2018. године

Извештај о раду у школској 2015/2016. години

Термини за индивидуални пријем предметна настава 2015/2016. год.

Термини за индивидуални пријем разредна настава 2015/2016. год.

Финансијски извештаји (преузмите)

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Годишњи план рада школе – школска 2014/2015. година

Извештај о раду у школској 2013/2014. години

Школски програм

Извештај о резултатима завршног испита на крају основног образовања и васпитања у школској 2013/2014. години

Извештај о резултатима завршног испита на крају основног образовања и васпитања у школској 2012/2013. години