Документа школе

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину

Извештај о раду школе у школској 2019-2020. години

Распоред писаних провера 1-4 разреда школска 2019/2020. год.

Распоред писаних провера 5-8 разреда школска 2019/2020. год.

Календар рада за школску 2019/2020. годину

Финансијски план за 2019. годину

Распоред контролних и писмених задатака разредна настава

Распоред писмених и контролних задатака 5-8 разред

Извештај о раду школе у школској 2017/2018. години

Списак уџбеника за први разред школске 2018/2019. године

Списак уџбеника за пети разред школске 2018/2019. године

Списак уџбеника за друти, трећи, четврти, шести, седми и осми разред школске 2018/2019. године

Завршни рачун за 2017. годину

Обавештење за родитеље – Отворена врата школе

Правилник о вредновању обавезних сати стручног усавршавања на нивоу установе

Распоред писмених и контролних задатака нижи разреди школска 2017/2018. године

Распоред писмених и контролних задатака виших разреди школска 2017/2018. године

Извештај о раду школе у школској 2016/2017. години (30.08.2017.год.)

Извештај о раду школе у школској 2015/2016. години (30.08.2016.год.)

Календар школске 2017/2018. године

Извештај о раду у школској 2015/2016. години

Термини за индивидуални пријем предметна настава 2015/2016. год.

Термини за индивидуални пријем разредна настава 2015/2016. год.

Финансијски извештаји (преузмите)

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Годишњи план рада школе – школска 2014/2015. година

Извештај о раду у школској 2013/2014. години

Школски програм

Извештај о резултатима завршног испита на крају основног образовања и васпитања у школској 2013/2014. години

Извештај о резултатима завршног испита на крају основног образовања и васпитања у школској 2012/2013. години