Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

5. септембар 2021.

Чланови Тима за заштиту од  дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Чланнови тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занмаривања у школској 2021/22. години су: 1.Љиљана Дамјановић, психолог, координатор и одговорно лице за вођењеи […]