Stručna usavršavanja

21. juna 2022.

Obuka „Pisanje projekata u oblasti obrazovanja“

Petnaestak nastavnika naše škole, psiholog, pedagog i direktor, pohađali su obuku pod nazivom „Pisanje projekata u oblasti obrazovanja“ a  čiji su autori i predavači: […]
18. januara 2022.

Vebinar za nastavnike „Formativno ocenjivanje u osnovnoj i srednjoj školi“

Nastavnici naše škole, dana 18.01.2022. godine, pratili su  stručni vebinar pod nazivom „Formativno ocenjivanje-primeri iz prakse za osnovne i srednje škole“ u organizaciji Centra […]
28. februara 2020.

Na seminaru „Korelacija interaktivne table i softvera za prezentaciju 3D modela“

U Somboru je 28.02.2020. godine u Centru za stručno usavršavanje zaposlenih održan seminar za nastavnike pod nazivom „Korelacija interaktivne table i softvera zaprezentaciju 3D […]