7. novembra 2017.

Уговор о куповини уља за ложење ниско сумпорног горива специјално НСГ-С

Уговоро о куповини уља за ложење ниско сумпорног горива специјално НСГ-с можете преузети …овде.
4. septembra 2017.

Јавна набавка услуга – замена неисправног котла 1250 kw и пратећег система у ОШ ”Вук Караџић” Црвенка

Позив за подношење понуда Конкурсна документација 11.09.2017. год. Измена конкурсне документације Одговор на питење DABICOM CO д.о.о. Београд Одговори на питења Друштво ”Типо котлоградња” […]
14. februara 2017.

Набавка добара – намирнице за ђачку ужину (ОПН: 15000000 храна, пиће, дуван и сродни производи)

Позив за подношење понуда Конкурсна документација
2. februara 2017.

Јавна набавка добара у области енергетике набавка добара – природни гас за грејање (ОПН: 09123000, природнигас)

Позив за подношење понуда Конкурсна документација 03.02.2017. год. Обавештење о обустави поступка јавне набавке – природни гас за грејање, природни гас 09123000
31. januara 2017.

Јавна набавка: набавка добара у области енергетике набавка добара – електричне енергије за потпуно снабдевање према техничкој спецификацији (ОПН: 0931000, електрична енергија)

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Техничка спецификација
23. januara 2017.

Отворени поступак јавне набавке услуга из ког се закључује оквирни споразум

Позив за подношење понуда Конкурсна документација