11. мај 2021.

Обавештење о закљученом уговору, услуге физичко-техничког обезбеђења

Обавештење о закљученом уговору, услуге физичко-техничког обезбеђења можете преузети …ОВДЕ.
10. новембар 2020.

Обавештења о закљученим уговорима – енергенти за грејну сезону

Обавештење о закљученом уговору – природни гас за грејање Обавештење о закљученом уговору – уље за ложење
22. септембар 2020.

Јавни позив

Јавни позив Критеријуми за доделу уговора Критеријуми за калитативни избор приведног субјекта Образац структуре цена Техничка спецификација Уговор о потпуном снабдевању Упутство понуђачима како […]
11. мај 2020.

Обавештење о закљученом уговору – Физичко-техничко обезбеђење и видео надзор

Обавештење о закљученом уговору – Физичко-техничко обезбеђење и видео надзор објеката ОШ “Вук Караџић“ Црвенка можете прузети …ОВДЕ.
9. мај 2020.

Одлука о измени уговора – интерактивна табла са пројектором

Одлуку о измени уговора о јавној набавци добара – интерактивна табла са пројектором можете преузети …ОВДЕ.
6. април 2020.

Обавештење о закљученом уговору добара – интерактивна табла са пројектором ЈНОП1-ЗН/2020

Обавештење о закљученом уговору добара – интерактивна табла са пројектором ЈНОП1-ЗН/2020 можета преузети …ОВДЕ.