Elektronska izrada plakate

Obaveštenje
14. juna 2019.
Projekat “Lepo ponašanje”
19. juna 2019.

Elektronska izrada plakate

U okviru tima za Razvoj međupredmetnih kompetencija i preduzetništva učenici osmih razreda su elektronski izrađivali plakate za pravila ponašanja u sali za fizičko vaspitanje. Najbolje urađen plakat će biti odštampan i okačen u fiskulturnoj sali.

Nastavnice Ana Božović i Jelena Kerekeš

Foto galerija