Javna nabavka – adaptacija i preuređenje biblioteke u OŠ ”Vuk Karadžić” Crvenka