Obuka „Digitalna učionica –digitalno kompetentan nastavnik“

Svečani prijem – Dobro došli prvaci  !
28. avgusta 2019.
Letopis školska 2018/2019. godina
1. septembra 2019.

Obuka „Digitalna učionica –digitalno kompetentan nastavnik“

Ministarstvo prosvete sa Vladom Republike Srbije  sprovodi u školama  projekat pod nazivom   „2000 digitalnih učionica u Srbiji“ sa ciljem da obuči 2000 nastavnika razredne i predmetne nastave digitalnim veštinama nephodnim za nastavu 21. veka a koje podrazumevaju korišćenje informaciono-komunikacione tehnologije od opreme do  multimedijalnih nastavnih sredstava.

U našoj školi ova obuka održana je 30. i 31.08.2019. godine a pohađalo je 15 nastavnika razredne i predmetne nastave. Voditelj dvodnevne  obuke bila je nastavnik matematike Slađana Perduv a svaki  učesnik, pored 20 bodova neophodnog  stručnog usavršavanja,   u narednom periodu dobiće laptop računar i projektor za svoju učionicu. Ovo će biti velika pogodnost jer će učenicima nastava biti interesantnija, moći će da uče e-lekcije i rade zadatke  preko mobilnih telefona , laptopova i tableta dok će  nastavnici će moći lakše i i brže da ocenjuju i prate napredovanje učenika, da koriste e-udžbenike, omogućavaju učenje na daljinu  i slične prednosti koje nudi   e-učionica. Tim povodom ovih dana u našoj školi uvodi se i 5G  interenet mreža sa optičkim kablovima koja će omogućiti veoma brz i lak pristup internetu..

Ovo je još jedan primer da naši nastavnici i učenici prate savremene tehnologije i trude se da steknu  što bolje digitalne kompetencije veoma važne za doba u kom živimo i za ono koje dolazi a u kom će živeti i raditi mlade generacije.

Više o ovom projektui njegovim prednostima na linku https://digitalnaucionica.edu.rs/o-projektu/