Biblioteka – Jačamo ekološku svest kod učenika

Radionica „Bezbednost dece u saobraćaju„ iz projekta „Osnovi bezbednosti dece“
17. novembra 2017.
Verska nastava
23. novembra 2017.

Biblioteka – Jačamo ekološku svest kod učenika

Bibliotekar Svetlana Caušević daje svoj doprinos projektu  „Čistije i zelenije škole Vojvodine„ u koji je škola i ove godine uključena, promovušući učenicima i nižeg i višeg uzrasta  bibliotečke publikacije  sa temom ekologije. Ona se bavi i  izradom zidnih novina u saradnji sa učenicima, članovima bibliotečke sekcije i nastavnicima–saradnicima.

Obilazeći časove srpskog jezika, biologije, geografije, tehničkog i informatičkog obrazovanja naša bibliotekarka preporučuje učenicima literaturu na temu  očuvanja životne sredine u skladu sa nastavnim jedinicama koje obrađuju(na pr. tehničko i informatičko obrazovanje: „Reciklaža“).

Na panoima u hodnicima škole bibliotekarka i članovi sekcije  obeležavaju  aktuelne teme iz ekologije. Ovih dana tu se nalaze tekstovi iz „Dečje enciklopedije“, „Velike enciklopedije nauke “ i  „Kingfišer enciklopedije“, koji se odnose na zaštitu životne sredine. Takođe se nalaze zanimljivi tekstovi o nacionalnim parkovima Srbije koje su izradili učenici  4. razreda tu je i  „Panda “koji je zaštitni znak Svetskog udruženja za zaštitu prirode (WWF) sa kojim naša škola  sarađuje u  akciji  „Sat za planetu„. U relizaciji navedenih aktivnosti  (izradi eko-zidnih novina, izradi eko-crteža, promociji  i fotografisanju)  učestvovali su učenici: Katarina Lakić, Milica Dragičević, Iva Abutović, Dušan Matić, Sabo Karolina, Svetlana Bešić, Dajana Sabo, Nikolina Poletanović i  Mina Simić.

Pozivamo sve učenike, roditelje, nastavnike da se pridruže aktivnostima i time pomognu da postanemo  „Čista i zelena škola Vojvodine„.

Foto galerija