Уручене награде и признања даровитим ученицимаи њиховим менторима – „Таленти 2017„ 13.12.2017. год.