На семинару „Корелација интерактивне табле и софтвера за презентацију 3Д модела“

Pan cake day
26. februara 2020.
Општинско такмичење  из хемије и технике и технологије
1. marta 2020.

На семинару „Корелација интерактивне табле и софтвера за презентацију 3Д модела“

У Сомбору је 28.02.2020. године у Центру за стручно усавршавање запослених одржан семинар за наставнике под називом „Корелација интерактивне табле и софтвера за презентацију 3Д модела“. Семинар се налази под каталошким бројем 317, приоритет П1, компетенције К2, број бодова 8.

Теме семинара су биле:

-примена интерактивне табле у савременој настави
-вебсајт MozzaWeb
-програмски пакет МozzaBook
-електронски портфолио

Присутнима су приказане могућности инплементације интерактивне табле у наставни процес  као и примена 3Д модела у настави.Такође је приказан електронски порфолио са својим предностима у односу на папирни.

Семинару су присуствовале :наставник енглеског језика Љиљана Косовић и наставник технике и технологије Јелена Керекеш.