На семинару „Корелација интерактивне табле и софтвера за презентацију 3Д модела“

Pan cake day
26. фебруар 2020.
Општинско такмичење  из хемије и технике и технологије
1. март 2020.