На семинару „Корелација интерактивне табле и софтвера за презентацију 3Д модела“