Na seminaru „Korelacija interaktivne table i softvera za prezentaciju 3D modela“