Produženi boravak
30. septembra 2014.
O timu za školsko razvojno planiranje (razvojni plan škole)
30. septembra 2014.

O timu

tim_300914Na osnovu Posebnog protokola za zaštitu dece i učenika od nasilja zlostavljanja i zanemarivanja u obrazovno-vaspitnim ustanovana  Škola je formirala:

Tim za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja
Jadranka Raičević  , direktor Škole
Ljiljana Damjanović  ,psiholog
Jelen Bajgić Tot, pedagog
Negosava Kaluđerović , sekretar Škole
Dragana Jojić , učitelj trećeg  razreda
Dragana Maravić, učitelj trećeg razreda
Gordana Maravić  ,učitelj četvrtog razreda
Žana Ličina, učitelj prvog razreda
Marijana Kljajić  , učitelj drugog razreda
Danijela Lovre, profesor fizičkog vaspitanja
Vesna Lisica  Rupić, profesor likovne kulture
Obrenović Vera, profesor geografije
Kosović Ljiljana, profesor engleskog jezika
Tatjana Golubović, profesor srpskog jezika i književnosti
Zorka Matić, profesor biologije
Jasmina Đaković, predstavnik Saveta roditelja
Strahinja Paravina, predstavnik Školskog odbora
Katarina Maravić, učenik, predstavnik Đačkog parlamenta
Vanja Bera, učenica

Zajednički zadaci tima su da:

  • Učestvuju u obuci za zaštitu dece i učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja;
  • Informišu i  pruže osnovnu obuku za sve zaposlene u ustanovi sa ciljem sticanja minimuma znanja i veština neophodnih za prevenciju, prepoznavanje, procenu i reagovanje na pojavu nasilja,zlostavljanja i zanemarivanja učenika;
  • Organizuju upoznavanje učenika, roditelja i lokalnu zajednicu  sa Opštim i Posebnim protokolom o zaštiti učenika od zlostavljanja i zanemarivanja;
  • Koordiniraju izradu realizaciju programa zaštite učenika od nasilja (preventivne i interventne aktivnosti);
  • Prate i procenjuju efekte preduzetih mera;
  • Sarađuju sa relevantnim ustanovama;
  • Pripremaju plan nastupa ustanove pred javnošću i medijima;
  • Organizuju evidentiranje pojave nasilja;
  • Prikupljaju dokumentaciju;
  • Izveštavaju stručna tela  i organe upravljanja.

Preuzmite:

Akcioni plan –preventivne aktivnosti za sprečavanje nasilja

Godišnji plan preventivnih aktivnosti sprečavanja nasilja

Ostavite odgovor