Продужени боравак
30. septembra 2014.
O тиму за школско развојно планирање (развојни план школе)
30. septembra 2014.

О тиму

tim_300914На основу Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установана  Школа је формирала:

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања
Јадранка Раичевић  , директор Школе
Љиљана Дамјановић  ,психолог
Јелен Бајгић Тот, педагог
Негосава Калуђеровић , секретар Школе
Драгана Јојић , учитељ трећег  разреда
Драгана Маравић, учитељ трећег разреда
Гордана Маравић  ,учитељ четвртог разреда
Жана Личина, учитељ првог разреда
Маријана Кљајић  , учитељ другог разреда
Данијела Ловре, професор физичког васпитања
Весна Лисица  Рупић, професор ликовне културе
Обреновић Вера, професор географије
Косовић Љиљана, професор енглеског језика
Татјана Голубовић, професор српског језика и књижевности
Зорка Матић, професор биологије
Јасмина Ђаковић, представник Савета родитеља
Страхиња Паравина, представник Школског одбора
Катарина Маравић, ученик, представник Ђачког парламента
Вања Бера, ученица

Заједнички задаци тима су да:

  • Учествују у обуци за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања;
  • Информишу и  пруже основну обуку за све запослене у установи са циљем стицања минимума знања и вештина неопходних за превенцију, препознавање, процену и реаговање на појаву насиља,злостављања и занемаривања ученика;
  • Организују упознавање ученика, родитеља и локалну заједницу  са Општим и Посебним протоколом о заштити ученика од злостављања и занемаривања;
  • Координирају израду реализацију програма заштите ученика од насиља (превентивне и интервентне активности);
  • Прате и процењују ефекте предузетих мера;
  • Сарађују са релевантним установама;
  • Припремају план наступа установе пред јавношћу и медијима;
  • Организују евидентирање појаве насиља;
  • Прикупљају документацију;
  • Извештавају стручна тела  и органе управљања.

Преузмите:

Акциони план –превентивне активности за спречавање насиља

Годишњи план превентивних активности спречавања насиља