O тиму за школско развојно планирање (развојни план школе)

О тиму
30. septembra 2014.
О тиму за инклузивно образовање
30. septembra 2014.

O тиму за школско развојно планирање (развојни план школе)

tim_srp_300914Tоком развојног планирања настаје развојни план школе,   документ  који  се доноси за период од три до пет година. У изради учествују све интересне групе, што је вишеструко корисно, између осталог и због већег броја идеја и иницијатива, али и веће објективности. Овај план садржи „слику“ школе, процену потреба школе, приоритетне правце развоја, начине њиховог остваривања, носиоце активности и вредновање успешности. Како ће овај план изгледати, зависи од саме школе, јер нема унапред прописану форму. Оно на чему се инсистира је да буде одраз специфичности школе. Он мора да буде јаван и доступан свима, а може да буде основа за односе са јавношћу јер пружа важне информације о раду школе.

Чланови тима:

Маријана Кљајић, Јојић Драгана, Маравић Драгана, Зорка Матић, Вера Обреновић, Лисица Весна, Данијела Ловре, Јадранка Раичевић, Љиљана Дамјановић, Јелена Бајагић Тот, Јадранка Ђаковић (Савет родитеља), Дуња Божичић и  Вања Бера (ученици)

Координатор тима – Јадранка Раичевић

 
План рада тима за школско развојно планирање (линк )