Тим
30. septembra 2014.
Припреме за вашар – сарадња са родитељима
1. oktobra 2014.

О тиму за развој школског програма

skolski_program_300914Чланови тима:

Татјана Голубовић, Гордана Пејановић, Снежана Поткоњак, Нада Мјеримачка,  Стеван Хилко, Татјана Миладиновић, Зорка Матић, Данијела Ловре, Љиљана Косовић, Јелена Керекеш, Снежана Плавшић, Наташа Грковић, Драгиња Кукић, Драгана Јојић, Бошњак Софија.

Координатори  тима :

Драгана Јојић и Гордана Пејановић
Рад тима прати се кроз Записник са одржаних састанака и реализацију планираних активности. Тим је радио на изради новог Школског програма који је донет у јулу 2014. године и траје до 2018.године

Задаци тима :

-прати измене Закона примарних за основну школу,
-прати измене наставних планова и програма,
-уврштава измене  у Школски програм као Анекс постојећем,
-прати реализацију Школског програма и његову функционалност.

 

План рада тима за развој школског програма (линк)