О тиму за самовредновање
30. septembra 2014.
О тиму за развој школског програма
30. septembra 2014.

Тим

orijentacija_300914Остваривање Програма професионалне оријентације у основној школи обавља се кроз следеће облике рада:

а) пројекат Професионална оријентација на прелазу у средњу школу
б) све облике наставних активности (редовна, допунска, додатна настава, слободне активности итд.)
в) посебне облике рада
–  испитивање способности ученика осмог разреда тестом  КОГ – 3 (уколико дозволи временска динамика) и  тестом професионалних интересовања ТПИ
–  професионално информисање (предавања, видео презентације, изложбе, маркетиншки материјал  итд.)
–  сарадња са Гимназијама, Средњим стручним школама и другим друштвеним чиниоцима.

Програмом су обухваћени ученици 7 и 8 разреда.

Носиоци реализације програмских садржаја професионалне оријентације су:
*    психолог школе као координатор и реализатор одређених активности,
*    педагог школе
*    учитељи, наставници, одељењске старешине 7. и  8.разреда

 
План реализације радионица  у  7. разреду (линк)