6. marta 2020.

Радови наставника у бази знања Дигиталне учионице

На почетку школске 2019/20. године шеснаест наших наставника првог и петог разреда учествовало је у  обуци пилот – пројекта „2000 ДИГИТАЛНИХ УЧИОНИЦА”под називом „Дигитална […]