Одржани први састанци школских тимова

Молитва за почетак школске године
16. septembra 2018.
Председник општине  у нашој школи
20. septembra 2018.

Одржани први састанци школских тимова

Током септембра одржавају се  први састанци свих школских тимова на којима се њихови чланови договарају о раду и састављају  Годишње планове за предстојећу школску годину.

Један од њих је и Тим за инклузивно образовање чији су чланови: директор, стручни сарадници, предметни наставници иодељенске старешине одељења у којима се налазе деца са инвалидитетом и сметњама у развоју, ромска деца, деца из руралних средина и деца из расељених и социјално угрожених породица. Важан спољни сарадник овог тима је  Друштво за помоћ  МНРО „Плава птица„ из Куле са којима остварујемо дугогодишњу сарадњу. На њихову препоруку , ове школске године са ученицима који похађају инклузивно образовање раде четири персонална асистента која  су присуствовали првом састанку и при том су изнели своја запажања у раду на почетку школске године. Циљ који су истакнутје што већи напредак ових ученикау сваком погледу.

Састанак Тима одржан је 19.09.2018. године у 12.00 часова.