Пројекат “Подизање свести о безбедности деце у саобраћају у близини рехабилитованих путева“

Поново  ради “мала школа“ !
4. decembra 2018.
Јелена Косовић – првак државе
5. decembra 2018.

Пројекат “Подизање свести о безбедности деце у саобраћају у близини рехабилитованих путева“

Крајем прошле школске године,  наша школа је укључена у  врло важан пројекат подржан од стране Министарства просвете, под називом  „Подизање свести о безбедности деце у саобраћају у близини рехабилитованих путевеа“.

Циљ пројекта је  унапређивање знања и вештина  ученика 1.циклуса основног васпитања и образовања (1-4 разред) о безбедности у саобраћају  и спроводи се кроз обуку наставника  и родитеља  у неколико фаза које обухватају:

-спровођење  е-анкете за наставнике и родитеље како би научили  шта  ученици овог узраста  тренутно знају о безбедности на путу  и  шта то  родитељи и наставници могу да ураде како би обезбедили адекватно знање деци о безбедном учешћу  деце  у саобраћају;

– припрему  Приручника за учитеље и родитеље  о безбедности  деце у саобраћају од стране стручних лица (професори са Факултета техничких наука из Новог сада, одсека за саобраћај);

– тестирање знања и понашања деце у саобраћају  (пре и после обуке);

-припрема мапе безбедних дечијих путева за једну регионално изабрану школу;

– обука родитеља у сарадњи са наставницима школе.

Након  успешно спроведених е- анкета, (прва фаза) током септембра и октобра , у којима су родитељи износили своја мишљења и давали предлоге о безбедном учешћу деце  у саобраћају, у следећој (другој) фази родитељи и учитељи  су имали прилику да прегледају материјал за Приручник о ком  су такође давали своје мишљење и  сугестије.

Крајем овог месеца, тачније, 30.11.2018. године извршено је тестирање ученика 2. и 4.  Разреда (трећа фаза). Ученици су прво радили 15-минутни тест знања у својим учионицам , након чега је посматрано сналажење ученика на раскрсници и познавање основних правила преласка преко раскрснице. За ученике 4.разреда, у спортској  хали импровизован је саобраћајни полигон на ком  је тестирано колико ученици познају правила кретања бициклиста у саобраћају.

Дан касније, у суботу, 01.12.2018. године у просторијама школе спроведена је обука наставника којој су поред наших , присуствовали  и наставници из Врбаса, Сивца и  Кљајићева. Предавања су држали професори Факултета техниких наука, одсек саобраћај, из Новог Сада који су уједно и аутори Приручника. Учитељи су предавање оценили као изузетно корисно и добро осмишљено а ко предавања добили су ЦД –ове са материјалима за обуку ученика (примери  радионица, игрица, корисни линкови и слично). 

  У даљим фазама реализације учитељи ће спровести обуку ученика и родитеља  у циљу повећања знања о  безбедности деце у саобраћају. Након  одређеног периода  након обуке, поново  ће се извршити тестирање  ученика.

 Надамо се да ћемо  заједничким трудом  и радом  успешно реализовати и овај задатак чији је циљ првенствено подизање свести и код родитеља и  код ученика о  важности безбедног учешћа  у саобраћају ..      ЗАШТИТИМО ДЕЦУ У САОБРАЋАЈУ ….!

Фото галерија