Važno obaveštenje – Upis u prvi razred

Vreme Uskršnjeg posta
29. marta 2019.
Programirajmo uz mikrobit – „Škola za 21. vek“
31. marta 2019.

Važno obaveštenje – Upis u prvi razred

UPIS U PRVI RAZRED – ŠKOLSKA  2019/2020. GODINA

OD 01.04.2019. GODINE DO 31.05.2019. GODINE KOD SEKRETARA ŠKOLE 

SVAKOG   RADNOG   DANA   OD 8,00h – 12,00h

( DECA ROĐENA U PERIODU 01.03.2012.-28.02.2013 )

POTREBNA   DOKUMENTA :

  1. IZVOD IZ   MATIČNE   KNJIGE   ROĐENIH
  2. DOKAZ   O    PRIJAVI   PREBIVALIŠTA
  3. LEKARSKO UVERENJE
  4. UVERENJE  O   POHAĐANJU   PRIPREMNOG   PREDŠKOLSKOG   PROGRAMA

 RODITELJI  NISU  U  OBAVEZI  DA  ŠKOLI,  PRILIKOM  UPISA  UČENIKA, DOSTAVLJAJU  IZVOD  IZ  MATIČNE  KNJIGE  ROĐENIH  I  DOKAZ   O   PRIJAVI PREBIVALIŠTA  ZA  UČENIKE   U  PAPIRNOJ  FORMI ,  VEĆ  IMAJU  MOGUĆNOST  DA PODNESU  ZAHTEV,    DA  ŠKOLA,  U  NJIHOVO  IME,  NAVEDENA  DOKUMENTA  PRIBAVI ELEKTRONSKIM  PUTEM,   U  SKLADU  SA  ZAKONOM  O  ELEKTRONSKOJ  UPRAVI

 ( „ SL. GLASNIK  RS“ br 27/2018 ).

I  PORED  OVE  MOGUĆNOSTI,  RODITELJI,  ODNOSNO, ZAKONSKI  ZASTUPNICI UČENIKA,  NAVEDENA  DOKUMENTA   MOGU  I  DALJE,  PO  SVOM  IZBORU,  DA DOSTAVLJAJU  ŠKOLI  U  PAPIRNOJ  FORMI.