Konkurs Sveti Sava
27. januara 2012.
Mini rukomet liga (15.-20.mart 2012.)
21. marta 2012.

Reč bibliotekarke

Školska biblioteka smeštena je u prizemlju škole u ulici M. Pijade. U biblioteci rade bibliotekar (profesor srpskog jezika i književnosti ) Svetlana Caušević i nastavnik razr. nastave Maravić Branka.
Pored svoje uslužne delatnosti : davanje knjiga i drugog publikovanog materijala na pozajmicu svojim učenicima i nastavnicima , katkad i roditeljima , srednjoškolcima po mogućnosti , školska biblioteka ,odnosno osoblje koje radi u njoj , se trudi da proprati značajne datume koje škola obeležava : Dečju nedelju , Dan škole , Novu Godinu i Božićne praznike , ,, Sv. Savu – školsku slavu,, ponekad završetak školske godine ,ili pak, njen početak .
To su ujedno njene pedagoško – kulturološke aktivnosti u okviru koje se odvija tzv. ,,alternativna nastava ,, .Pored saradnje sa učiteljima / nastavnicima i naravno, učenicima koji obeležavaju ove datume po protokolu i zaplaniranim i na svoj način realizovanim programima , škol. bibliotekar sa svojim materijalom im predstavlja dopunski izvor znanja i obrade teme povodom nekog od naznačenih datuma .
Tako je i sa nekim drugim neprotokolarnim ,ali značajnim datumima ili jubilejima koji se obeležavaju u zemlji i svetu : Andersena ,Čehova , 200 g. Od Prvog srpskog ustanka,200 g. Dolaska Dositeja Obradovića u Srbiju i drugi .Ove godine , to je 50 g. od dodele Nobelove nagrade Ivi Andriću .Sve je prilagođeno osnovnoškolskim dometima .
Izlaganja štampano –slikovnog materijala na panoima i u bibliotečkom prostoru , hodnicima i učionicama škole predstavljaju idejna rešenja bibliotekara i njegovog pomoćnika .Uređenja panoa su uvek idejno osmišljena i pored svoje promotivne uloge neke ideje ili teme , ima i dopunsku ulogu učeničkom znanju i saznanju , a skoro uvek su u korelaciji sa nekim nastavnim predmetom ili temom .Oni služe i u edukativne svrhe roditelja kojima su, skoro uvek, jednim delom namenjeni .( Pitanje je da li se dovoljno obrati pažnja koje na sadržaje koji prosvetni radnici promovišu ? )
Pomenuta ,,alternativna nastava ,, ( vid nastave koji organizuje bibliotekar nekim povodom ) odvija se ili u učionicama pojedinih odeljenja ili pojedinim kabinetima , u zavisnosti od teme koja se promoviše ili u prostoru biblioteke ,ako je tema vezana za knjige .( Nastavni program ili nastavna tema koja se iskazuje i na način na koji se prezentuje predstavlja tkzv. ,, alternativnu nastavu koja može da traje deo ili ceo čas. (Naravno sve se prilagođava uzrastu učenika i odeljenju u kojem se nastava održava ).Teme su skoro uvek vezane za nastavni plan i program bilo kog premeta osnovne škole i predstavljaju proširenu i dodatnu varijantu nečeg što se obrađuje u redovnoj nastavi.
Prikupljeni i izloženi u bibliotečkom prostoru , dečji radovi svake vrste romovišu učenike i njihovo stvaralaštvo , kao i stvaralaštvo njihovih nastavnika:
-Radovi na staklu okna prozora sa likovima devojaka , divno umetničko delo , nast. likovne kulture u penziji ,Andrije Šaranovića, ulepšavaju izgled biblioteke
-Rad na hameru:,, Vuk Karadžić ,, dat je karikaturalno i delo je sadašnjeg nast. likovne kulture Vesne Lisice ;
-Uramljena mala slika Branka Radičevića čije je ime nosila jedna od dve bivše osnovne škole u Crvenki i preformans sa uvela tri lista i stihovima pesnika (,, Lisje žuti veće po drveću , lisje žuto dole veće pada,, ) omogućavaju minimalnu gramatičku analizu ;
-Satovi napravljeni reciklažom ( u biblioteci sačuvana 4 primerka ) su radovi učenika nižih razreda u okviru pokrajinske manifestacije ,,Zeleno klatno,, , u Dečjoj nedelji šk. 2008/2009 g. Veliki sat na zidu , pored ulaznih vrata , su izradili učenici iz Nove Crvenke ; o njega je zakačen ,, Zmaj od papira ,, uč. 5-2 odeljenja Dragane Dimitrić.;,,Sat sa naočarima ,, je rad učenika specij. odeljenja i defekt. Jelene Olujić.
-Dva ilustrovana plakata takođe su deo biblioteke : jedan promoviše časopis ,, Nacionalna geografija ,, a drugi izdavačku kuću ,,Zmaj,, ,koja preko svog akvizitera kontinuirano nudi svoja izdanja namenjena mladim čitaocima;
-likovni radovi izloženi u staklima vitrina : ,, Svemirsko oko ,, učenice Jelene Rondović , ,,Cveće ispod duge ,, , rad učenice Anke Miljuš kao i rad koji je izrado Tibor Serenčei deo su mnogobrojnih radova koji se izlažu u biblioteci;
– pesma Strahinje Kozomore ,, Čudesni svitac moga srca ,, pisana kao dom. zadatak iz srpskog jezika takođe je jedan od radova naših malih pesnika
– prezentacija zdrave i nezdrave hrane –rad na hameru odeljenja 4-3 ( šk.2010/11) uč. Budimir Gordane nastao u saradnji sa bibliotekarom na temu : ,,Zdrava hrana svakog dana ,,;
– ,,Eko –datumi ,, ( u plakat formi ) je izradilo odeljenje uč. Gojković Zore (šk.2007/08).
Svi prikazani radovi su, u neku ruku , ,,eksponati ,, stvaralačkog rada u školi .

,,Duhovno zdravlje naše dece, dubina naše svesti o temeljima naše kulture kao i briga za budućnost , mogu da budu testirani time koliko se dobro staramo o našim bibliotekama.” (dr. Segan )

CILJ NAM JE DA SE ŠKOLSKA BIBLIOTEKA RAZVIJE KAO MESTO GDE ĆE SE OD MALIH NOGU ZAVOLETI KNJIGA I ,, PISANA,, REČ, GDE ĆE SE UČENICI OPUŠTATI , UŽIVATI ALI I SAZNAVATI I STVARATI KAO I NASTAVNICI I SVI OSTALI KOJIMA ĆE POMOĆI PRI OSMIŠLJAVANJU RAZNOVRSNE INOVATIVNE NASTAVE.

,, Uvek sam zamišljao raj kao nekakvu veliku biblioteku ,, ( H. L. Borhes).