Критичко мишљење на часовима енглеског језика

Пета недеља поста
10. aprila 2019.
Међуокружна спортска такмичења: атлетика и рукомет
12. aprila 2019.

Критичко мишљење на часовима енглеског језика

На часу енглеског језика  у обради наставне  јединице  „Healhty lifestyle“  у одељењима 6/1 и 6/2 коришћена је метода „гроздова“. Ученици су кренули од основног појма а затим низали све што их асоцира и повезује са темом д би на крају дошли до крајњих закључака и резултата.