Учење помоћу туторијала (програма учитеља) је учинковитије од учења уз помоћ наставника

Школа у природи – Дивчибаре, 14. мај 2019. год.
14. maja 2019.
Државно првенство у рукомету
17. maja 2019.

Учење помоћу туторијала (програма учитеља) је учинковитије од учења уз помоћ наставника

У петак, 17.05.2019. године, ученици 84 на часу техничког и информатичког образовања су  дебатирали  на предходно договорену хипотезу дебате:

Учење помоћу туторијала (програма учитеља) је учинковитије од учења уз помоћ наставника

Ученици су распоређени у два тима негацијски и афирмацијски. Афирмацијски тим је имао за циљ да доказе постављену хипотезу кроз чврсте аргументе док је циљ негацијског тима био да оспори  њихову хипотезу . Сваки од тимова је имао по три представника, а уједно је и одређен и онај ученик који је био задужен за мерење времена.

Циљ часа је био усвајање знања о интерактивним медијским образовним програмима кроз истицање позитивних елемената али и недостатака ових програма; формирање критичког мишљења и смисла за повезивање, самостално закључивање као и побољшање способности аргументованог изражавања властитог мишљења, те сагледавања теме са различитих аспеката као и стварање угодног амбијента за рад, развој савесности и позитивних особина личности: доследност, толеранција, поштовање и уважавање другачијег.

наставница Ана Божовић

Фото галерија