Развој међупредметних компетенција и предузетништва
27. maja 2019.
Смотра стваралаштва „Ја знам и умем да …“
28. maja 2019.

Микробит у улози педометра

Наставник физике Стеван Хилко реализује са ученицима примену микробита у настави у оквиру програма „Школа за 21.век“. На једном од часова ученици су дошли на идеју да примене микробит у функцији педометра (бројач корака). Ученик 6/1 одељења, Вукан Миљуш са својим дтуговима програмирао је десетак микробитова да врше улогу педометра. Ученици који су се пријавили добили су по један уређај са задатком да га неколико дана носе уз себе током својих дневних активностиСваке вечери, они ће очитавати број пређених корака и бележити у Дневник активности. По завршетку,  ученици ће сумирати резултате и напаравити анализу кретања. Са наставницима физичког васпитања извршиће мерења телесне тежине и упоредитидобијене резултате  са својим кретањем.