Развој међупредметних компетенција и предузетништва
27. мај 2019.
Смотра стваралаштва „Ја знам и умем да …“
28. мај 2019.