„Zdrava hrana ili dobra reklama?“ – čas srpskog jezika

Metoda „6 šešira„ na času likovne kulture 
7. juna 2019.
Kako izgleda zdrava užina ?
8. juna 2019.

„Zdrava hrana ili dobra reklama?“ – čas srpskog jezika

U okviru projekta ” Škola za 21.vek”  učenici 6-1 su na času srpskog jezika sa nastavnicom Dubravkom Delibašić razgovarali o zdravoj ishrani u stvarnom životu i kroz uticaj medija. Slogan  časa je bio ” Zdrava hrana ili dobra reklama”.

Tema  je realizovana kroz dva školska časa.

 1.čas

Prvo su učenici iznosili svoje mišljenje o tome da li je zdrava hrana koja se reklamira  i plasira u medijima zaista zdravija od onoga što je u svakodnevnoj upotrebi i koliki je uticaj  reklame na izbor namirnica u ishrani. Vodila se diskusija o tome na osnovu iznetih mišljenja, a zatim i na osnovu činjenica. Većina učenika je smatrala da dobra reklama zaista može da proda proizvod, ali da kvalitet proizvoda često nije u skladu sa onim što se reklamira. Sve je stvar dobro osmišljene reklame.

Učenici su zatim podeljeni u grupe , pa su uz pomoć stečenih znanja pokušali da naprave svoj plakat-reklamu kojom će promovisati zdravu ishranu i na taj način širiti svest o pravilnom načinu života.

Dogovoreno je da se plakat-reklame umnože i izrade u više primeraka kako bi ih učenici lepili po gradu i razgovarali sa građanima o tome koliko se zdravo hrane.

2.čas 

Plakate su konačno gotove!.

Ovoj akciji se priključila i nastavnica Svetlana Trgić koja je na građanskom vapitanju sa odeljenjem 5-3 dala svoj doprinos izradi plakat-reklama koje će biti deo učeničke promocije zdrave ishrane. I deca su krenula u akciju-na pijacu, u kioske ”brze” hrane,  u ”malu” školu, kako bi svuda zalepili reklame i porazgovarali o tome kako se ljudi hrane. Glavni cilj je bio informisanje najšire populacije, a posebno dece i mladih, formiranje ispravnih stavova u vezi sa zdravljem i pravilnim navikama u ishrani.