Svečani prijem prvaka i početak nove školske godine