Operativni plan rada škole za period 14. april-16. april 2020. godine