Operativni plan rada škole za period 21. april -25. april 2020. godine